Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí účastí na akcích

 

Fit clubu Vitalita,Rabštejnská 14,323 00 Plzeň,IČ 49779273

(dále jen „Správce“),

 

souhlasím,že na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

jméno a příjmení,

datum narození,

adresu místa pobytu,

číslo telefonu

e-mail

Jméno, příjmení,datum narození ,telefonní číslo, fakturační adresu a e-mail zpracovává Správce za účelem poskytnutí služeb, provedení platby, vystavení účetních dokladů,zasílání obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od poslední účasti na akci Správce

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále souhlasím,aby fotodokumentace pořízená na akcích správce byla použita za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),prezentace na webu,prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu zúčastnit akcích Správce