Platba a storno podmínky

 

Platba pobytu:

V případě zájmu o účast na sportovním úpobytu Fit clubu Vitalita je nutno si ověřit,zda je Vámi požadovaný termín volny.Pokud ANO,je třeba si vyžádat rezervaci a zaslat přihlášku(jméno,adresu,datum narození,telefon,e-mail).Přihláška je zařazena po uhrazení 50% zálohy(u víkendových či jednodenních akcí celé částky).Doplatek je nutno uhradit 4 týdny před zahájením akce.Častka 1000,-Kč ze zaplacené zálohy je nnevratná,slouží k pokrytí nutných režijních nákladů.

Úhrada:

Bankovním převodem na účet 720996379/0800   VS datum narození

Storno podmínky:

do 40 dnů před odjezdem                                   35%    ceny           

39-20 dnů                                                              40% 

19-7  dnů                                                                50%

6 dnů a méně                                                      100%

    Akce Fit clubu Vitalita nejsou organizovány za účelem zisku,případný zisk bude použit na zajištění činnosti Fit clubu Vitalita.

     V poplatku na akci je zahrnut jednorázový členský příspěvek,účastník  se tímto po dobu akce automaticky stává členem Fit clubu Vitalita Plzeň.

    Zasláním přihlášky vyjadřuji souhlas s podmínkami účasti na akcích Fit clubu Vitalita a s poskytnutím osobních údajů.

      Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem se přihlásil/a, pro účely publikace těchto fotografií v  propagačních  materiálech Fit clubu Vitalita. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při zahájení akce.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz